Skorzystaj z 10 rat 0% na zakup produktów o wartości od 300 zł.

Dostawa i Zwroty

Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, DHL, przez kuriera InPost, a także oferujemy możliwość dostarczenia przesyłek do Paczkomatów InPost. Wysyłki realizowane są wyłącznie na terytorium Polski.

90% zamówień realizowanych jest w ciągu 24h. Zamówienia złożone i opłacone do godziny 18.00 zostają nadane tego samego dnia (z wyłączeniem weekendów). 

Przy zamówieniach powyżej 99 zł dostawa jest bezpłatna (z wyjątkiem dostawy za pobraniem), regulamin promocji na dole strony.

Paczkomaty InPost – 14,99 zł

Czym są Paczkomaty InPost?
Paczkomaty InPost to system skrytek pocztowych działających na terenie całej Polski, dzięki którym zamówienie może zostać odebrane w dowolnym momencie i w dogodnej lokalizacji.
Działanie Paczkomatów InPost
Paczkomaty InPost działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Od momentu nadania paczki przesyłka dociera do wskazanego Paczkomatu InPost przeważnie do dwóch dni roboczych. Zamówienie należy odebrać w przeciągu 48 godzin. Po tym czasie paczka zostanie przewieziona do najbliższego Oddziału InPost.
Uwagi dotyczące przesyłek
Warto pamiętać, że z uwagi na ograniczone rozmiary skrytek do Paczkomatów InPost dostarczane są wyłącznie przesyłki, których wymiary nie przekraczają wartości: 39 cm x 36 cm x 62 cm, a waga mieści się w przedziale do 25 kg. Ważne - za pośrednictwem Paczkomatów InPost możesz odebrać towar o wartości do 5000 zł brutto.

Przesyłka kurierska 

InPost - 14,99 zł

DPD - 14,99 zł

DHL - 14,99 zł

DHL za pobraniem - 18,99 zł

Ubezpieczenie paczki
Łączny koszt przesyłki kurierskiej zawiera kwotę ubezpieczenia. Wszystkie paczki każdorazowo są ubezpieczane do wielkości wartości zamówienia.
Czas oczekiwania
Przesyłki dostarczane są zazwyczaj następnego dnia od daty nadania. W przypadku chwilowego braku towaru w magazynie na adres mailowy (podany w formularzu zakupowym) zostanie wysłana informacja o ewentualnym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia.
Uszkodzone paczki
Jeśli otrzymana paczka jest uszkodzona (opakowanie i taśmy firmowe), należy w obecności kuriera sprawdzić kompletność otrzymanego zamówienia. W razie stwierdzenia braków należy sporządzić protokół, który jest jedyną podstawą do przyjęcia reklamacji dotyczącej niekompletności towaru.

Zwroty

Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. 

Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: kontakt@wdomku.pl. Wystarczy, że prześlesz nam oświadczenie przed upływem 14-dniowego terminu. 

Zwracany towar wyślij do nas niezwłocznie na adres: Dolmo Sp. z o.o. ul. Pass 20k/bud 9 05-870 Błonie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Dokonane przez Ciebie płatności zwrócimy niezwłocznie na zasadach wskazanych w Regulaminie sklepu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadkach wskazanych w Regulaminie. Wszelkie szczegółowe informacje na temat Twoich praw znajdziesz w tym dokumencie.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa -> POBIERZ PLIK <-

Reklamacja towaru na podstawie rękojmi i gwarancji za pośrednictwem sprzedawcy -> POBIERZ PLIK <-

REGULAMIN PROMOCJI

„DARMOWA DOSTAWA OD 99 ZŁ”

(dalej: „Promocja”)

 1. Organizatorem Promocji jest spółka Dolmo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 05-077, przy ul. Granicznej 17B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000875392, REGON: 387818597, NIP: 9522212042 (dalej: „Organizator”), adres do korespondencji: ul. Graniczna 17B w Warszawie 05-077, właściciel marki wDomku.pl (dalej: „Marka”).
 2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Darmowa dostawa”.
 3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w internetowym sklepie Organizatora prowadzonym pod adresem: https://wDomku.pl/ (dalej: „E-sklep”).
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Promocja stanowi przyrzeczenie publiczne rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Informacja o Promocji i Regulamin dostępne są na stronie internetowej E-sklepu.
 7. Promocja trwa od dnia 01.03.2024 roku (dalej. „Czas trwania Promocji”). Organizator poinformuje o zakończeniu Promocji na minimum jeden (1) dzień przed jej zakończeniem poprzez informację na stronie E-sklep. Dla oceny czy zamówienie zostało złożone w Czasie trwania Promocji, ma znaczenie data i godzina wysłania zamówienia na serwer E-sklepu.
 8. Promocja polega na tym, że każdy klient E-sklepu, który w Czasie trwania Promocji złoży zamówienie na produkty dostępne w E-sklepie o wartości minimum 99,00 (dziewięćdziesiąt dziewięć i 00/100) złotych (brutto) (dotyczy wartości zamówionych produktów, bez kosztów dostawy) („Zamówienie”) uprawniony będzie do uzyskania automatycznie naliczanego rabatu na koszty dostawy produktów nabywanych w ramach Zamówienia, w wysokości 100% kosztów dostawy.
 9. Organizator wskazuje, że w Czasie trwania Promocji, może czasowo (na podstawie odrębnych regulaminów promocji) obniżać minimalną wartość zamówienia, od której zależy możliwość uzyskania rabatu, o którym mowa w pkt 8 powyżej – będzie to odrębna, czasowa Promocja i w czasie, w którym będzie ona obowiązywać, nie będzie obowiązywać niniejsza Promocja – z uwagi na mniej korzystne warunki przyznawania rabatu, o którym mowa w pkt 8 powyżej.
 10. Promocja łączy się z innymi promocjami, rabatami oraz wyprzedażą w E-sklepie, z zastrzeżeniem, że aby skorzystać z Promocji to pomimo promocji, rabatów oraz wyprzedaży muszą zostać spełnione przesłanki określone w pkt 8 powyżej.
 11. Jeżeli w wyniku częściowego lub całościowego odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w ramach E-sklepu (tj. dokonania tzw. zwrotu produktów zakupionych przy skorzystaniu z Promocji) wartość zamówienia spadnie poniżej kwoty 99,00 złotych, Organizator uprawniony jest do obciążenia klienta kosztami dostawy, zgodnie z cennikiem dostawy.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 13. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 14. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: reklamacje@dolmo.pl.
 15. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Dolmo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 05-077, przy ul. Granicznej 17B, (adres do korespondencji: ul. Graniczna 17B w Warszawie 05-077).
 17. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).
 18. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@wdomku.pl.
 19. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 20. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 21. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 22. Dane osobowe przetwarzane będą na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://wdomku.pl/content/3-polityka-prywatnosci, przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.

 

Produkt dodany do Ulubionych